Bärplansbåtar

Bärplansbåt är en båt med vingliknande bärplan monterade under fartygets skrov. När hastigheten ökar, planar båten upp på bärplanen, och hela båten lyfts upp ur vattnet. Eftersom vingarna har en mindre yta än fartygets skrov innebär det att friktionen mot vattnet reduceras. Det minskade motståndet mot skrovet ger möjlighet till ökad hastighet och minskad bränsleförbrukning.
Historia

Den första bärplansbåten utvecklades 1905 i Italien av Enrico Forlanini flygingenjör från Milano. 1906 testades båten på Lago Maggiore och nådde en hastighet på 30 kn. med en 75 hk motor.

På samma sjö Lago Maggiore öppnades 1953 världens första linje mellan Italien, Stresa och Schweiz, Locarno. Båten heter ”PT10” Freccia d’Oro (Guldpilen), först byggd av det schweiziska varvet Supramar och senare italienska Cantieri Navali Rodriquez.