Medlemmar

SYR har två medlemskategorier: Certifierad medlem och Ordinarie medlem.

För att bli certifierad medlem krävs kvalificerad teoretisk och praktisk kompetens att konstruera båtar av olika typer och/eller att man utövar annan kvalificerad verksamhet inom föreningens intresseområde, t.ex. teknisk konsultverksamhet inom båtbranschen.

Enkelt att bli Ordinarie medlem. Det finns inga särskilda krav förutom att du skall vara intresserad av båtkonstruktion.

Ansökan skickas till  ordf@syr.se

Inval sker därefter vid årsmöte eller genom enhälligt beslut av beslutsmässig styrelse.