Sven Hellström

Design, konstruktion, ombyggnationer. Konsultation/rådgivning, projektledning vid ny- eller ombyggnation. Har tidigare haft båtbyggeri och byggt one-off-båtar och pluggar i både trä och GRP.

Mer än 40 års erfarenhet i branschen. Känd för enkla, innovativa och ”shipshape” lösningar. Specialitéer: Segelbåtar, kölar, roder, CE-märkning enl. Fritidsbåtsdirektivet. Havs- och bankappseglare.

Sven Hellström