Gustav Dillner

Arbetar på Transportstyrelsen som fartygsinspektör med besiktning och certifiering av fartyg, exempelvis Passagerar-, Bogser-, Last-, Charter- och Segelfartyg samt Forsränning. Beräkning och granskning av Stabilitet, Fribord, Skrovstyrka, Skeppsmätning, Bogserekipage och Bärgning. Tidigare skeppsbyggmästare på Briggen Tre Kronor och Beckholmen fartygsdockor. Specialitet traditionell skeppsbyggnation, segelfartyg och träskrov. Design, konstruktion, projektering och kostnadskalkyler för renovering och nybyggnation. Skrovmodulering i Maxsurf, NAPA, AutoCad.

 

Gustav Dillner