Frågelåda


If you provide an Email you will receive a message, once your Question is Answered.
  • jan mellring 7 september 2017
    Hur är det med säkerheten på de båtar som visas upp på båtmässorna? är de godkända och klassade av trafikverket?

    Sedan 1998.06 då EU:s fritidsbåtsdirektiv trädde i kraft skall alla fritidsbåtar med en längd av 2,5 m till 24 m vara godkända enligt de krav som Recreational Craft Directive bestämt. (Cirka 20 -25 ISO-standarder). Detta gäller både de båtar som byggs inom EU och de som importeras in över EU:s gräns. Dessa båtar kan eftercertifieras men det är inte alltid det går utan motorbyte,vilket naturligtvis blir en stor kostnad. Att alla båtar som säljs eller importeras inom EU skall kontrolleras av Transportstyrelsen.Detta har dock hittils skett mycket sporadiskt och Sverige tillhör de EU- länder som lägger ner minst resurser att så sker. Från och med jan 2017 gäller ett helt nytt direktiv (2013. 53.  EU).I princip kan man säga att det nya direktivet innehåller samma krav som det gamla men att kraven skärps något, och att alla definitioner har blivit noggrannare precicerade och så vidare. För att få en båt eller båttyp godkänd ,gäller att följande områden uppfyller kraven: Styrsystem,bottengenomföringar,brandskydd,bränslesystem+tankar,gasolsystem+ Spritkök&pentry,handbok,ventilation bensinbåtar,sikt från styrplats,max motorstyrka, Sittbrunn,skrovstyrka,stabilitet,elsystem 12/24V+230V,båtens identifikationskylt,skrovnummer,länspumpar,förtöjning och ankring, manöverbordskydd och räddning samt märkning ombord. Anders Sellström CE-inspektör Sverige IMCI Bryssel 0705/239493