Motorbåtar

Motordrivna båtar kan delas in i tre huvudgrupper utifrån deras totalvikt och optimala hastighet.

Deplacementsbåtar
Hit kan enklare båtar, arbetsbåtar, handelsfartyg och hjälpmotorförsedda segelbåtar räknas. Båtens våta yta och vattenlinjelängden i relation till totalvikten styr huvudsakligen båtens egenskaper i detta fartområde.

Planande båtar
De flesta fritidsbåtar återfinns i idag i denna kategori. Variabler som styr planade båtars grundläggande egenskaper är bottenbredden, totala tyngdpunktens läge, bottenresningen och totalvikten.

Halvplanande båtar
Halvplanande båtar kan hänföras till ett lägre och ett högre fartområde. Petterssonbåtar hör till det lägre fartområdet medan exempelvis snabbgående passagerarfartyg och superyachts hör till det högre. Båtens vågbildande längd, totalvikt och akterskeppets utformning är avgörande för båtens egenskaper i denna kategori. Ytterst få fritidsbåtar är idag optimerade för detta fartområde.

Mellan de olika kategorierna finns områden där vågmotståndet kan vara mycket stort om båten inte utformats enligt tillgänglig vetenskap. Exempel på det är det som i dagligt tal benämns som planingströskel.

Båten ska dessutom utformas så att goda sjöegenskaper till aktuellt behov erhålls. Det gäller utformningen av skrovet och optimering av viktfördelningen. Båtens storlek och form måste passa till lastbehovet, önskad hastighet och seglationsområde.

Det gäller att para ihop båtens positiva egenskaper med rätt drivlina, motor, reduktionsväxel och propeller, allt för att få låg bränsleförbrukning, liten miljöpåverkan och lång livslängd på maskinen. För övrigt måste båtarna formges, byggas och utrustas så att de uppfyller gällande norm för att bli certifierade.

Med en djup förståelse för hur alla ingående parametrarna samverkar kan en motorbåt få goda egenskaper över ett stort fartregister i de flesta sjöförhållanden. Det handlar om optimering av alla ingående parametrar, inga kompromisser.

Välkommen att bruka våra konstruktörens kunskap och erfarenhet.