Segelbåtar

 

Segelbåtar konstrueras med ett skrov s k enskrovare eller två skrov katamaran eller proa samt med tre skrov s k trimaraner

Ett annat sätt är att indela dem är efter användningen båtar för kappsegling eller s k cruising.
Kappseglingsbåtar byggs som små s k jollar upp till mycket stora med upp till 40 meters längd.
Cruising-båtar byggs från mindre s k dagseglare eller segelkanoter, till mycket stora för segling över världshaven.

Enskrovsbåtarna  konstrueras med eller utan köl (jollar). På enskrovare med köl användes kölen även för att skapa lyftkraft och genom denna kunna segla även mot vindriktningen. På jollar används s k centerbord för att skapa tillräcklig lyftkraft

Kölarna på enskrovsbåtar göres fasta, upphissningsbara, uppfällbara bakåt eller fällbara åt sidan.

Flerskrovsbåtar fungerar utan köl p g a sin formstabilitet. För att skapa tillräcklig lyftkraft använder de centerbord eller långsträckta kölliknande nedbyggnader under skrovet för att skapa lyftkraft.

Oavsett antal skrov användes även foils för att få båten att lyfta helt ur vattnet och då avsevärt minska båtens motstånd och därmed uppnå mycket höga farter

För enskrovsbåtar håller en s k lävinge på att utvecklas för skapa extra rätande moment utan att öka (men minska) kölens vikt.